Rok 1980-1981

 

 

 

Zahájen 1. září na školním hřišti, poté slavnostní otevření nové školní budovy na Dukelské 85, jež byla původně stavěna pro Restaurace a jídelny. Je v ní 6 tříd, 1 oddělení školní družiny, kuchyně a jídelna.

 

 

Ředitel školy: Ludvík Gross

Zástupce ředitele: Josef Martinů, od 1.2. 1981 Blanka Mácová

                                 František Sochor

 

Třídní učitelé: Drahoslava Havlíková, B. Čírtková, K. Balíková, Naďa Liebigerová, Anastázie Jarmarová, L. Hollmannová, J. Křenková, L.Doubková, Eliška Marková, J. Hartová, Eva Čapounová, Dana Sochorová, Marie Benešová, Vítězslav Vítek, Jana Neumannová, Emílie Kovářová, Pavel Matula, Miloslav Pekárek, Eva Burianová, Jan Kavan, Ludmila Lukešová, Vladimír Pitour, Svatava Fintesová, Olga Kalíková, Oldřich Drápal, Jarmila Vítková (přírodopis), Hedvika Václavková, Stanislav Bartoš, M. Březinová.

 

Noví učitelé: Květoslava Balíková, Pavel Matula, Jarmila Vítková, Marie Březinová.

 

Vychovatelé: Marta Vincourová, Jiřina Bixová, Karel Knill, Naděžda Míčková, Ludmila Zvěřinová

 

Skupinová vedoucí: Jarmila Muchová a Alena Nedvědová(která však po půl roce rozvázala pracovní poměr)

 

Vypomáhali důchodci: Helena Waishauptová, Otto Karpíšek, Josef Křivánek.

 

Provozní pracovníci: Marta Durdová – adm., J. Jelínek, A. Jelínková, A. Burdová, A. Molíková, J. Petříčková, K. Trojková, H. Juráčková, K. Zvěřinová

 

Zdravotní hlídky: Míčková, Fintesová, Lišková (Kalíková si vzala Lišku).

 

Nový předseda SRPŠ: Vladimír Michalcov.

 

Byt školníka obsadila školnická rodina Jan a Alena Jelínkovi.

 

V nové budově uklízejí: Juráčková a Zvěřinová, ve staré škole Trojková.

 

Celkem je na škole 25 tříd, tj. 726 dětí. 

 

 

  • Školní obvod se změnil. Ke škole patří Dukelská pouze od. Č. 21 do č. 143. Ul. Na Hrázi a Sokolovská připadly ZDŠ Oblekovice.
  • Odchodem školní kuchyně do nové budovy byly získány v suterénu školy dvě třídya celá suterénní chodba byla otevřena pro provoz. Byla rozšířena cvičná kuchyně o 1 místnost a zřízena kancelář skupinové vedoucí a klubovna PO. Dosavadní klubovna na Loucké 12 zanikla asanací celého objektu. Tak zanikly staré baráky , kdysi byty znojemské chudiny.
  • Dne 29. srpna 1980 začala asanace budovy školičky a současně výstavba 48 bytových jednotek od ul. Pražákovy, tzv. rozptyl. V říjnu 1980 byla škole odebrána spodní zahrada, vybudována v letech 1954/55 na místě domků zničených náletem v dubnu 1945. Stejně jako větší část Velkého parku padla za oběť výstavbě Dukelská VI, kde má stát i nová 22 třídení škola.
  • Dne 1.2.1981 odešel z funkce zástupce ředitele Josef Martinů (již rok přesluhoval) a na jeho místo byla ustavena Blanka Mácová.
  • Dne 2. 3. 1981 byl přeložen do funkce vedoucího technického a materiálového střediska při OPS (Okresní pedagogické středisko) ve Znojmě učitel Jan Kavan.
  • Do družiny byly přijímány děti pouze obou zaměstnaných rodičů.
  • 5 žáků onemocnění žloutenkou, 7 žáků spála.
  • Nejpočetnější třída 7.A - 35žáků, a 6.B – 34 žáci. Nejméně 1.D – 21 žáků.
  • 15. společenský večírek SRPŠ v prostorách nové školní budovy na Dukelské 85.
  • 4.11. napadl již první sníh.

 

Výlety: 1.tř. Citonice, Vranov, Lapikus

             2.tř. Vranov

             3.tř. Jaroměřice nad Rokytnou

             4.tř. Ctidružický rybník

             5.tř. Brno – ZOO, Osika Jindř. Hrade,, Vranov

             6.tř A- Hřensko – Děčín, B okolí Znojma

             7.tř. Dobronín, Žďárské vrchy

             8.tř. Jižní Čechy, Třeboň, Jindř. Hradec, Krkonoše

             9.tř. Vysoké Tatry

 

 

 

1.11.1980-sčítání lidu

místo

počet obyvatel

 

na okrese

     115 268

 

ve městě Znojmě

      39 245

 

celá ČSSR

15 276 799

 

z toho Čechů

64,3%

 

          Slováků

30,5 %

 

          Ostatních

 5,2 %

Od sčítání v roce 1970 přibylo

 

     931 812