Rok 1982-1983

 

 

Zahájil 1. září Ludvík Gross.

 

Celkem 69 zaměstnanců – z toho 11 mužů, 58 žen

                                        - 46 pedagogických pracovníků, 22 správních pracovníků, 1 skupinová 

                                        vedoucí

 

Změny: Eva Murová a Olga Lišková – mateřská dovolená

              Libuše Doubková a Ludmila Hollmannová – přeloženy na ZŠ Slovenská

              Ladislav Fiala přeložen na ZŠ Mládeže

              Karel Knill odešel do důchodu.

              Nově ustaven Vítězslav Talpa.

              Jarmila Vítková se vrátila z mateřské.

 

Vedoucí metodička na 1.stupni: Eliška Marková

 

Do družiny nastupuje Emilie Tomšíčková (její manžel je dnes na odboru školství na MěÚ Znojmo), Alena Špětíková, Jana Rojíková a Jitka Hrdová.

 

Skupinová vedoucí: Jarmila Špačková – mateřská dovolená, zastupuje ji Lea Jelínková.

 

Odešla uklizečka Julie Petříčková – za ni nastupuje Marie Jelečková.

 

Vedoucí jídelny: Ludmila Kapinusová

 

Do kuchyně přijata nově Jana Meisterová, Marie Piringerová, Věra Novotná.

 

Předsedou SRPŠ: Pavel Macek

 

 

  • Dne 31. ledna 1983 odešel do důchodu ředitel Ludvík Gross, který působil na zdejší škole od 1. 9. 1954 a ve funkci ředitele byl od 1.9.1959. Novým ředitelem jmenován dosavadní zástupce František Sochor, je na škole od 1. 9. 1965, od 1.9. 1979 je zástupcem ředitele. Jeho funkci zástupce nyní přebírá Pavel Matula.
  • Pokračuje výstavba sídliště a školy. Pro nedostatek učeben nemohli být přijati žáci z Dobšic ani Oblekovic.
  • Pěvecký sbor pod vedením Miloslava Pekárka – 10 vystoupení.
  • 10.11.1983 – zemřel L. I. Brežněv, nově zvolen Jurij Andropov.

 

Družina má 9 oddělení – vedoucí Marta Vincourová, nová Jitka Hrdová, oddělení se žáky ze ZŠ Slovenská vede Tomšíčková – autobusem se sváží na Slovenskou.

 

Celkem je na škole 27 tříd, tj. 841 dětí v budovách na Loucké 21, Loucká 25 a Dukelské 85. Pro nedostatek učeben byli žáci 9. tříd přeloženi na ZDŠ Václavské náměstí.

 

Z osmých tříd vycházelo 103 žáků.

 

Lyžařský výcvik: Trojanovice – hotel Roztoka, Beskydy

 

 

 

 

Tak nějak přibližně zleva shora dolů:

Vítězslav Vítek, Vladimír Pitour, školník Jan Jelínek, asi Šrámek,

Níže: školníkova Alena Jelínková, Svatava Fintesová, Jarmila Křenková,

Níže: uklizečka Burdová, Marie Benešová, Drahoslava Havlíková, Eliška Marková

Níže: Eva Čapounová, ???

Níže: Helena Waishauptová, Jarmila Vítková, ???, Oldřich Drápal

Níže: Marcela Bazalová, Ludmila Lukešová, Eliška Marková, Jan Liška

Níže: Bohumila Gračková, Květa Balíková, sekretářka Marta Durdová, Vítězslav Talpa

Níže: Dana Sochorová, Marta Vincourová, jedno oko Jany Neumannové, Helena Denková, vzadu u zdi asi Hedvika Václavková, vedle Ludmila Svobodová, řed. František Sochor a zástupce Pavel Matula

O zídku opřený: Miloslav Pekárek, sedící Eva Burianová, Jarka Hartová, Anastázie Jarmarová, vedle které stojí Marie Blechová

(neúplný stav)