Rok 1984-1985

 

 

Zahájil 3. září František Sochor, dále přítomni Pavel Macek, Dr. Sochor, ing. Maštalíř.

Současně otevřena i nová škola na Dukelské 84.

 

 

Ředitel: František Sochor

Zástupce ředitele: Pavel Matula

Zástupkyně ředitele: L. Svobodová

 

výchovná poradkyně: Marie Benešová

 

Učitelé:K. Balíková, Marcela Bazalová, Eva Burianová, H. Denková, K. Doležalová, Libuše Doubková, Oldřich Drápal, Svatava Fintesová, Bohumila Gračková, Hana Gürtelschmidtová, Ludmila Hollmannová, Naděžda Liebigerová, Jan Liška, Olga Lišková, Ludmila Lukešová,

V. Lžičařová, J. Málková, Věra Matejová, Jana Neumannová, J. Novotná, Miloslav Pekárek, Vladimír Pitou, E. Ryšková, Dana Sochorová, Vítězslav Talpa, Hedvika Václavková, Evžen Chromý, Bedřich Daberger, Václav Hel, Jan Sigmund

 

Vychovatelky: Marta Vincourová (vedoucí vychovatelka), Jiřina Bixová, V. Jägerová, V. Daněčková, A. Valášková, A. Kolmá

 

Důchodci: František Chromek a Miroslav Kratochvíl.

 

Správní zaměstnanci: školník Jan Jelínek, A.Burdová, A. Jelínková, H. Juráčková, A. Molíková, K. Trojková, K. Zvěřinová, V. Bulínová

 

Školní jídelna: L. Kapinusová (vedoucí stravování), L. Halečková, O. Bulínová, R. Horáková, J. Němcová, M. Piringerová, A. Sapíková, Z. Veselá, A. Helingerová

 

Skupinová vedoucí PO: Eva Bastlová

Samostatná referentka: Marta Durdová

 

Změny ve stavu zaměstnanců:

12 učitelů, 4 vychovatelky a skupinová vedoucí PO odcházejí na ZŠ Dukelská. Učitelky 1. stupně přecházejí převážně i se svými třídami. Na škole zůstává 59 zaměstnanců, z toho 34 učitelů (z toho je 11 mužů).

 

1.10. 1984 – nástup na vojenskou službu Bedřich Daberger, Jan Sigmund, Václav Hel. 

 

Škola má 25 tříd, 755 žáků. K radikálnímu snížení došlo přesunem jedenácti tříd na nově otevřenou sousední školu.

 

 

 

  • 25. 1. 1985 zápis do prvních tříd – společný na budově Dukelská 85. Zapsáno 247 dětí (229 po odkladech) do osmi prvních tříd, z toho 5 na Louckou a 3 na Vídeňskou. Žáci byli děleni podle abecedy.
  •  Na jaře obnoven chodník kolem školy. Původní dlažba s mozaikou byla nahrazena asfaltem.
  • 220 učitelů pod vedením deseti učitelů. 24 starších žákyň pod vedením uč. Burianové vybráno pro cvičení v Praze.
  •  Žáci sedmých a osmých tříd vysadili na Dukelské 1800 kusů okrasných dřevin.
  •  11.3. 1985 – zemřel Konstantin Ustinovič Černěnko – generální tajemník ÚV KSSS.
  • Pamětní medaile Helena Waishauptová a Miloslav Pekárek – 28. 3. 1985 se dožívá šedesátin.
  •  23. 11. 1984 se nad krajem přehnal ničivá vichřice,  dosahující rychlosti až 172 km/h. Způsobila značné škody na budovách i lesních porostech. Střecha Loucké 25 byla značně poškozena a přes léto byla celá přeložena. Na střechu ambitu spadla z jižní věže kostela sv. Václava v Louce měděná pozlacená koule s křížem Schránka se zápisem v ní nalezena nebyla. Stejný osud postihl i kouli a kříž ze severní věže.