Rok 1986-1987

 

Zahájil 1. září ředitel školy František Sochor na školním hřišti.

 

Ředitel: František Sochor
Zástupce ředitele: Pavel Matula

Zástupkyně ředitele: L. Svobodová
 

Výchovná poradkyně: Marie Benešová25 tříd, 755 žáků

Učitelé: Bohumila Bajglová (Gračková), K. Balíková, Marcela Bazalová, Eva Burianová, Bedřich Daberger, H. Denková, L. Doubková, Oldřich Drápal, D. Dvořáková, Svatava Fintesová, Hana Gürtelschmidtová, Ludmila Hollmannová, Evžen Chromý, Naděžda Liebigerová, Jan Liška, Olga Lišková, M. Ludvíková, Ludmila Lukešová, J. Málková, Věra Matejová, V. Mrva, Eva Murová, J. Novotná, Miloslava Novotná, Vladimír Pitour, Jan Sigmund, Dana Sochorová, V. Svobodová, Vítězslav Talpa, Hedvika Václavková, Jarmila Vítková

Skupinová vedoucí PO: Anna Černá
Samostatná referentka: Marta Durdová

Vychovatelky: Marta Vincourová (vedoucí vychovatelka), Jiřina Bixová, V. Jägerová, V. Daněčková, A. Valůšková, Naděžda Míčková

Správní zaměstnanci: školník Jan Jelínek, A.Burdová, A. Jelínková, H. Juráčková, K. Trojková, K. Zvěřinová, V. Bulínová

Školní jídelna: Š. Belháčová (vedoucí stravování), L. Halečková, O. Bulínová, R. Horáková, J. Němcová, M. Piringerová, A. Sapíková, Z. Veselá, A. Helingerová, A. Málková, I. Spěšná

 

V. Svobodová odchází na odbor kultury ONV Znojmo – za ni Alena Kratochvílová (SPgŠ s praxí)
V. Mrva odchází do redakce novin Znojemsko, za něj nastupuje Olga Hrůzová (SPgŠ s krátkou praxí).
 

 

Pěvecký sbor: Ludvíková po odchodu Pekárka do důchodu.
Knihovna stále v rukou Heleny Waishauptové – důchodkyně.

 

 

Přes veškerou snahu ZŠ Loucká nesplnili směrné číslo 3 žáci pro přijetí na Střední vojenské školy.

 

 

Celkem 61 zaměstnanců, z toho 35 učitelů, 6 vychovatelek, 1 skupinová vedoucí, 1 samostatná referentka, 9 správních zaměstnanců a 9 zaměstnanců školní jídelny.


 

 

Do kroniky zapsal PhDr. Michal Gross, učitel ZŠ Loucká (Proč se neuvedl do seznamu učitelů ani kdy přišel na školu?)