Rok 1987-1988

 

 

Zahájil 1. září ředitel školy František Sochor na školním hřišti.

 

 

Ředitel: František Sochor

Zástupce ředitele: Pavel Matula

Zástupkyně ředitele: M. Ludvíková - po dobu mateřské dovolené L. Svobodové

 

Výchovná poradkyně: Marie Benešová

 

Učitelé: Bohumila Bajglová (Gračková), K. Balíková, Marcela Bazalová, Eva Burianová, Bedřich Daberger, H. Denková, Libuše Doubková, Oldřich Drápal, D. Dvořáková, Hana Dubská, Svatava Fintesová, Michal Gross, Hana Gürtelschmidtová, Ludmila Hollmannová, Evžen Chromý, Naděžda Liebigerová, Jan Liška, Olga Lišková, Ludmila Lukešová, J. Málková, Věra Matejová, V. Mrva, Eva Murová, Miloslava Novotná, Hana Ondráková, Vladimír Pitour, Alexandr Radkovský (vojenská základní služba), Jan Sigmund, Vítězslav Talpa, Hedvika Václavková, Jarmila Vítková

 

Skupinová vedoucí PO: Anna Černá

Samostatná referentka: Marta Durdová

 

Vychovatelky: Marta Vincourová (vedoucí vychovatelka), Jiřina Bixová, V. Jägerová, V. Daněčková, A. Valůšková, Naděžda Míčková

 

Správní zaměstnanci: školník Jan Jelínek, V. Bulínová, A.Burdová, A. Jelínková, H. Juráčková, K. Trojková, K. Zvěřinová,

 

Školní jídelna: Š. Belháčová (vedoucí stravování), L. Halečková, O. Bulínová, R. Horáková, J. Němcová, M. Piringerová, A. Sapíková, Z. Veselá, A. Helingerová, A. Málková, I. Spěšná

 

Sochorová odešla na ZŠ Dukelská

Zemřela J. Novotná

 

 

26 tříd, 787 žáků

 

Celkem 62 zaměstnanců, z toho 36 učitelů, 6 vychovatelek, 1 skupinová vedoucí, 1 samostatná referentka, 7 správních zaměstnanců a 11 zaměstnanců školní jídelny.

 

  • Źák Venclík a žák Dunda obdrželi medaili Za záchranu lidského života.
  • Priorita nábor do vojenských škol! Odměna 500 Kč.