Rok 1988-1989

 

 

Zahájil 1. září ředitel školy František Sochor na školním hřišti.

 

 

Ředitel: František Sochor

Zástupce ředitele: Pavel Matula

Zástupkyně ředitele: M. Ludvíková

 

Výchovná poradkyně: Marie Benešová

 

Učitelé: K. Balíková, Marcela Bazalová, Eva Burianová, H. Denková, Libuše Doubková, Oldřich Drápal, D. Dvořáková, Hana Dubská, Svatava Fintesová, Hana Gürtelschmidtová, J. Halouzková, Ludmila Hollmannová, Evžen Chromý, Alena Kratochvílová,  Naděžda Liebigerová, Jan Liška, Olga Lišková, Ludmila Lukešová, J. Málková, Věra Matejová, Eva Murová, Miloslava Novotná, Hana Ondráková, Vladimír Pitour, Alexandr Ratkovský ,Jan Sigmund, Vítězslav Talpa, Hedvika Václavková, Jarmila Vítková

 

Skupinová vedoucí PO: Anna Černá

Samostatná referentka: Marta Durdová

 

Vychovatelky: Marta Vincourová (vedoucí vychovatelka), Jiřina Bixová, V. Jägerová, A. Valůšková, Naděžda Míčková, R. Neumanová

 

Správní zaměstnanci: školník Jan Jelínek, V. Bulínová (MD), A.Burdová, A. Jelínková, H. Juráčková, K. Trojková, M. Svobodová, D. Michalcová

 

Školní jídelna: Š. Belháčová (vedoucí stravování), L. Halečková, O. Bulínová, R. Horáková, J. Němcová, M. Piringerová, A. Sapíková, Z. Veselá, A. Málková,

 

Místo Hany Ondrákové učí důchodkyně V. Cibulková a RJ Helena Waishauptová.

 

25 tříd, 760 žáků

 

Celkem 61 zaměstnanců, z toho 34 učitelů, 6 vychovatelek, 1 skupinová vedoucí, 1 samostatná referentka, 8 správních zaměstnanců a 11 zaměstnanců školní jídelny.

 

 

  • MŠ Loucká a Sedlešovice
  • PO Jitřenka – soutěž Brontosaurus 1. místo v kraji, Zlatý list – 5. místo v kraji, Naučná stezka
  • Září 1988 – LOH v Soulu
  • Prosinec 1988 – schůzka Gorbačova a Reagana
  • Prosinec 1988 ničivé zemětřesení v Arménii.
  • Jaro 1989 – odsun sovětských vojsk z Afghanistanu
  • Snižování počtu vojsk Varšavské smlouvy i NATO.