Rok 1989-1990

 

 

Zahájil 4. září ředitel školy František Sochor na školním hřišti.

 

 

Ředitel: František Sochor

Zástupce školy: Pavel Matula

Zástupkyně školy: M. Ludvíková

Výchovná poradkyně: Marie Benešová

 

Učitelé: K. Balíková, Eva Burianová, H. Denková, Libuše Doubková, Oldřich Drápal, D. Dvořáková, Svatava Fintesová, Hana Gürtelschmidtová, Ludmila Hollmannová, Alena Kratochvílová, Naděžda Liebigerová, Jan Liška, Olga Lišková, Ludmila Lukešová,

J. Málková, Věra Matejová, Eva Murová, Miloslava Novotná, Vladimír Pitour, Alexandr Ratkovský ,Jan Sigmund, Vítězslav Talpa, Hedvika Václavková, Jarmila Vítková , J. Nachtneblová, M. Ilková, Ivana Herzigová, L. Bendová, Libor Duchoň

 

Skupinová vedoucí PO: Anna Černá

Samostatná referentka: Marta Durdová

 

Vychovatelky: Marta Vincourová (vedoucí vychovatelka), Jiřina Bixová, V. Jägerová, A. Valůšková, Naděžda Míčková, R. Neumanová

 

Správní zaměstnanci: školník Jan Jelínek, V. Bulínová (MD), A.Burdová, A. Jelínková, H. Juráčková, K. Trojanová, M. Svobodová, D. Michalcová

 

Školní jídelna: Š. Belháčová (vedoucí stravování), L. Halečková, O. Bulínová, R. Horáková, J. Němcová, M. Piringerová, A. Sapíková, Z. Veselá, A. Málková,  Schuswohlová

 

Nově: Ivana Herzigová, Lenka Bendová (po provdání Witkovská)

Knihovna: Waishauptová

 

Po dobu nemoci zastupují důchodci M. Havlík, M. Rezek, Otto Karpíšek, A. Ambrozková.

 

 

25 tříd, 712 žáků

 

Celkem 34 učitelů, 6 vychovatelek, 1 skupinová vedoucí, 1 samostatná referentka, 8 správních zaměstnanců.

 

27. 1. 1990 zápis společný – 166 dětí.

 

Ve třech osmých třídách končilo 100 žáků, z toho 48 chlapců a 52 dívek.

 

 

 

  • Výchovně vzdělávací proces byl ovlivněn událostmi 17. listopadu 1989, kdy byla příslušníky VB a speciálních jednotek studentská demonstrace.
  • 19. 11. bylo v činoherním klubu ustaveno Občanské forum.
  • 3.12. jmenována federální vláda
  • V prosinci nová česká a slovenská vláda
  • Ministrem školství ČR byl jmenován MUDr. Adam, který zavedl znovu pololetní prázdniny a prázdniny velikonoční. Rozhodl, že občanská nauka nebude v tomto roce klasifikována. Dějepis v 7. a 8. třídě byl klasifikován až na konci roku.Škola se stává apolitickou, na vysokých školách je zrušeno vyučování marx-leninismu. Zrušeno vydávání komplexních hodnocení žáků. Pedagogickým pracovníků vráceny osobní spisy a kádrové materiály. Po červnových parlamentních volbách ministrem školství jmenován profesor Vopěnka.