Rok 1993-1994

 

Byl zahájen ředitelkou školy Libuší Šuleřovou na školním hřišti.

 

 

Ředitelka: Libuše Šuleřová

Zástupce ředitelky: Pavel Matula

Zástupce ředitelky: Milan Křápek

Výchovná poradkyně: Marie Benešová

 

Učitelé

 

Nově: Tamara Bulantová, Zdenka Nekudová, Pavol Samaš, Věra Svobodová, Danuše Šmardová, Miloš Hubatka, Vladimíra Bílková,

Evžen Chromý (důchodce), Simona Škaroupková, Milan Křápek.

 

Stávající:

Jiří Achrer, Miloslav Auer (rehabilitovaný), Bohumila Bajglová, Květoslava Balíková, Marie Benešová, Helena Denková, Libor Duchoň, Drahomíra Dvořáková, Jaromíra Hartová, Jan Kavan, Alena Kratochvílová, Jaroslava Kudláčková, Pavla Kusendová, Marie Ludvíková, Ludmila Lukešová, Věra Matejová, Naděžda Míčková, Jana Musilová , Eva Murová, Jarmila Nachtneblová, Jana Neumannová, Miluše Novotná, Hana Ondráková, Radek Padrta, Stanislav Palatka, Ludmila Piknerová (uč. Rozšířené HV), Lenka Pokorná, Lenka Poulová,  Jan Sigmund, František Sochor, Jiří Svoboda, Simona Škaroupková,

 

Vdaly se Miluše Blechová (dříve Novotná), Hana Sokolová (nyní Bílková).

 

Vychovatelky: Věra Jägerová, Marta Vincourová

 

Správní zaměstnanci:Jan Jelínek - topič, jaroslav Pokorný - školník

 

Úklid: Viera Bulínová, Anna Burdová, Alena Jelínková, Hedvika Juráčková, Marie Svobodová, Antonie Plačková

 

Administrativní síla: Vladimíra Surmanová.

 

26 tříd, 577 žáků

 

 

  • Úbytek žactva. Větší zájem o ZŠ Vídeňská.
  •  75. výročí založení školy a 65. výročí dokončení současné školní budovy. Škola, nesla název Jubilejní, byla původně založena jako menšinová pro české děti z oblasti s převohou německého obyvatelstva, z tzv. Thayabodenu a z východní a jižní části okresu. Původně se vyučovalo v bývalé konírně kasáren na Brněnské ul. Nová budova byla dokončena roku 1929. Byla vydána útlá brožura 75 let školy v Louce (text Jiří Svoboda, fotografie Pavel Matula, podklady kronika z let 1948 – 1968).
  •  3. 12. slavnostní koncert ve velkém sále kina Svět, poté v tělocvičně školy, účast znojemský starosta Jan Hart, aj.