Kronika

Mě dostupné prameny kroniky naší školy, obsahují bohužel jen školní léta 1972-2002 .Tyto podklady jsem získal díky paní Ivaně Křístelové za což jí patří můj velký dík.Kroniku vedl kronikář školy pan učitel Jiří Svoboda. Kronika je prezentována po školních létech pro přehlednost a snadné doplňování vašimi dalšími příspěvky.