Rok 1997-1998

 

Ředitelka: Libuše Šuleřová

Zástupce ředitelky: Miloslav Hubatka

 

Učitelé: 1.B: Iva Veselková

             1.A: Eva Murová

             2.A: Věra Matejová

             3.A: Lenka Pokorná

             3.B: Jitka Doležalová

             4.A: Naděžda Míčková

             5.A: Ivana Nezvedová

             5.B: Bohumila Bajglová

             6.A: Jiří Svoboda

             6.B: Ivo Bílek

             7.A: Boris Hubáč

             7.B: Danuše Šmerdová

             7.C: Jana Musilová

             8.A: Jan Kavan

             8.B: Pavel Matula

             8.C: Marie Benešová

             9.A: Libor Duchoň

             9.B: Jaroslava Kudláčková

             9.C: Tamara Bulantová

             9.D: Věra Svobodová

 

Netřídní: Ludmila Piknerová, Světlana Pazderová, Leoš Malena

 

 

 

  • 18. června loučení se školou pod kostelem – připadne městu. Původně to byla prelatura- sídlo opata. Na školním dvoře se dochovalo severní křídlo klášterní křížové chodby z doby kolem roku 1240, při úpravě pozemku byla objevena studna. První zmínka o Loucké škole pochází z roku 1591. Podle pověsti svěřil školu opat louckého kláštera svému příteli ze studií. Původní školní budova stávala v klášterní zahradě. V budově pod kostelem se začalo vyučovat až po zrušení konventu v r. 1784, či 1796, kdy stará škola byla prodána. Ve škole se tedy vyučovala více než dvě stě let. Původně ve škole bydleli i dva drábi, kteří zde měli byty, a byla tam i bednářská dílna. Učitel Fügerle převzal školu po svém devadesátiletém předchůdci. V době napoleonských válek byla škola využita jako vojenský lazaret.
  • Z pedagogů vynikl zejména Anton Vrbka, který se stal r. 1925 ředitelem školy v Louce. Zemřel 2. června 1939 a byl pochován na starošaldorfském hřbitově. Péčí JM muzea byl jeho hrob obnoven.
  •  Slavní žáci: Malíř Emil Kotrba, Dirigent a houslový virtuos Libor Hlaváček
  • Herbert Němec – nar. 15. 1. 1916, navštěvoval školu, která byla tehdy provizorně umístěna v bývalé konírně vojenských kasáren. Nová budova byla dokončena až v roce 1929. V roce 1939 odešel do Polska, odkud se dostal do Agde ve Francii. Jako letec působil ve Velké Británii a v Kanadě. Roku 1944 byl přemístěn k anglickému ministerstvu letectví. V USA absolvoval Vysokou vojenskou školu a v ČSR Vysokou válečnou školu v Praze. Po únorovém puči 1948 odešel do Rakouska a pak do USA. Roku 1994 ho prezident republiky povýšil do hodnosti generála. Často navštěvuje Českou republiku a přes svůj věk je podivuhodně svěží. (zapsáno v kronice roku 1998).