Rok 1983-1984

 

Zahájil 1. září František Sochor a místopředsedkyně MěNV Marie Plíšková.

 

Ředitel: František Sochor

Zástupkyně ředitele: Blanka Mácová

Zástupce ředitele a výchovný poradce: Pavel Matula

 

Učitelé: K. Balíková, Marcela Bazalová, Marie Benešová, Miluše Blechová, Dagmar Bourková, Eva Burianová, Eva Čapounová, Jarmila Čeledová, H. Denková, L. Doubková, Oldřich Drápal, Svatava Fintesová, Bohumila Gračková, Hana Gürtelschmidtová, Libor Hanzal, J. Hartová, Drahoslava Havlíková, Ludmila Hollmannová, F. Chromek, Anastázie Jarmarová, K. Kočí, Emilie Kovářová, J. Křenková, Naděžda Liebigerová, Jan Liška, Olga Lišková, Ludmila Lukešová, Eliška Marková, Věra Matejová, Jana Neumannová, J. Novotná, M. Novotná, Vladimír Pitour, Miloslav Pekárek, Dana Sochorová, L. Svobodová, V. Synková, Vítězslav Talpa, Hedvika Václavková, M. Váňová, Vítězslav Vítek, Jarmila Vítková

 

Skupinová vedoucí PO: Jarmila Špačková

Samostatná referentka: Marta Durdová

 

Vychovatelky: Marta Vincourová (vedoucí vychovatelka), Jiřina Bixová, V. Jägerová, Naděžda Míčková, M. Účinková, Jana Rojíková,

A. Špetková, Emílie Tomšíčková a Ludmila Zvěřinová

 

Správní zaměstnanci: A.Burdová, M. Česneková, J. Jelínek, A. Jelínková, H. Juráčková, A. Molíková, M. Jelečková, K. Trojková, K. Zvěřinová

 

Školní jídelna: L. Kapinusová (vedoucí stravování), L. Halečková, O. Bulínová, I. Filová, R. Horáková, A. Málková, J. Němcová, V. Novotná, M. Piringerová, A. Řapíková, Z. Veselá, M. Schuswohlová

 

Důchodci: B. Čírtková, Marie Vítková, Helena Waishauptová, Ludvík Gross, Otto Karpíšek. Karel Knill, Jana Pospíchalová.

 

Změny ve stavu zaměstnanců:

Libor Hanzal – nástup na základní vojenskou službu

Drahomíra Vodáková – druhá skupinová vedoucí, 13. 1. odchod na ZŠ Višňové

Hana Simonidesová – přeložena na ZŠ Václavské nám.

Evžen Chromý – přišel ze ZŠ Václavské nám.

Milada Novotná – odchod na mateřskou 19. 3.

Jarmila Vítková – odchod na mateřskou 11. 6.

 

Sbor: Kovářová, Pekárek

 

KŠI: Dr. Tesař

OŠI: Božena Shánělová

 

Škola má 35 tříd: 15 na budově Loucká 21, 7 na Dukelská 85, 5 na Loucká 25, 4 na ZŠ Jarošova, 2 na ZŠ Slovenská, 2 na zimním stadioně. Je to řešení nouzové a dočasné.

 

Celkem 78 zaměstnanců (11 mužů a 67 žen), 55 pedagogických pracovníků, 1 skupinová vedoucí, 22 správních zaměstnanců.

 

 •  Celkem 1052 žáků. Žáci osmi třetích a čtvrtých tříd dojíždění zvláštními autobusy na Jarošovu, Slovenskou a zimní stadion – dozor Chromek a Účinková.
 • Na sídlišti Dukelská předáno do užívání 204 bytů. Výstavba RD na hrázi a Na Vinohradech. Nový chodník přes park k podchodu pod Dukelskou.
 • 28. ledna 1984 zápis do prvních tříd – zapsáno 236 žáků, kteří budou podle abecedy rozděleni mezi školy Loucká a novou Dukelskou 84.
 • Během května a června odpracováno 2400 brigádnických hodin při přenášení školního zařízení a rozbalování nábytku. Pomoc rodičů při úklidových pracech.
 • Memoriál Otmara Chlupa – pochod do Hnánic, kde byl před 45 lety Otmar Chlup zastřelen Henleinovci.
 • Žižkovy kasárna
 • Památník věčné slávy v Husových sadech
 • 60. výročí úmrtí V. I. Lenina
 • Jarmila Vítková – přírodovědný kroužek – 2, místo v kraji v soutěži Zlatý list
 • Titul Okresního přeborníka družstev sportovní gymnastiky získalo družstvo žáků vedené Vladimírem Pitourem.
 • Osmáci jako první odcházejí plnit desetiletou povinnou školní docházku. Vychází 126 žáků
 • 18. 11. 1984 bylo znovu po 100 letech po rekonstrukci otevřeno Národní divadlo v Praze.
 • 17. 4. 1984 byla ve velkém parku při výkopových pracech nalezena nevybuchlá letecká puma o hmotnosti 500 kg z 2. světové války. Byla odvezena a odpálena na Načeratickém kopci.

 

Celkem 78 zaměstnanců (11 mužů a 67 žen), 55 pedagogických pracovníků, 1 skupinová vedoucí, 22 správních zaměstnanců.

 

 

Lyže: Beskydy – Velký Polom, Radvance v Podkrkonoší.

 

 

 

 

 

 

29 ze 79 zaměstnanců školy a vyučujících důchodců před budovou Loucká 21 (2. stupeň a ŠD)

Stojící vzadu: Marcela Bazalová, Olga Lišková, Evžen Chromý, Jan Liška, Eva Burianová, Oldřich Drápal, Věra Jägerová, sekretářka Marta Durdová,

Prostřední řada: Svatava Fintesová, Bohumila Gračková, Ludmila Svobodová, Marie Benešová, ???, Jana Rojíková, Marta Vincourová, Ludmila Zvěřinová, Jiřina Bixová, Helena Waishauptová, Dana Sochorová

Sedící: Emílie Tomšíčková, Ludvík Gross, školník Jan Jelínek, Pavel Matula, Eliška Marková, Blanka Mácová, František Sochor, Emílie Kovářová, Hedvika Václavková, Ludmila Lukešová