Rok 1994-1995

 

 

Byl zahájen ředitelkou školy Libuší Šuleřovou na školním hřišti.

 

 

Ředitelka: Libuše Šuleřová

Zástupce ředitelky: Pavel Matula

Výchovná poradkyně: Marie Benešová

 

Učitelé: Miloslav Auer, Bohumila Bajglová, Květoslava Balíková, Hana (dříve Sokolová ) Bílková, Helena Denková, Libor Duchoň, Jan Kavan, Jaroslava Kudláčková, Ludmila Lukešová, Věra Matejová, Naděžda Míčková, Jana Musilová , Eva Murová, Jana Neumannová, Radek Padrta, Ludmila Piknerová, Lenka Pokorná, František Sochor, Jiří Svoboda, Simona Škaroupková,  Pavol Samaš, Miloš Hubatka, Zdenka Nekudová, Věra Svobodová, Tamara Bulantová, Danuše Šmerdová,

 

Jarka Nachtneblová odchází na soukromou střední školu Comex, Jaromíra Hartová odchází do důchodu. Milan Křápek odchází dělat ředitele na soukromou školu Garance, který měl zájem o prostory na Brněnské. Ty však zabírá rakouská firma Meinl.

 

Vychovatelky: Barbora Železná a Dana Doláková

 

Administrativní síla: Alena Radochová.

 

 

20 tříd, 545 žáků

 

 

 

  • V březnu zahájena výstavba tenisového kurtu a fotbalového hřiště.
  • Akademie v duchu mírně vlastenecky zaměřeném na Znojmo, zazněly básně Josefa Bergmana (1847 – 1932) – přeložil Jiří Svoboda a zazněly vůbec poprvé česky, v závěru zazněla píseň Přijde jaro, přijde znojemského buditele Jana Vlka

 

 

  • Perlička ze zápisku do kroniky: Lenčina kresba se dostala na titulní stranu vlastivědného časopisu Tajána, který však po prvním čísle zanikl pro nezájem čtenářů, i když jeho kvalita nebyla špatná. :)