Rok 1981-1982

 

 

Zahájen 1. září pro trvalý déšť ve třídách, první ročníky v tělocvičně, kde k nim promluvili ředitel školy Ludvík Gross, zástupce ředitele Blanka Mácová a Dr. Sochor za MěNV.

 

 

Ředitel školy: Ludvík Gross

Zástupce ředitele: Blanka Mácová

                                 František Sochor

 

Výchovný poradce: Pavel Matula

 

Třídní učitelé: Drahoslava Havlíková (od 30.6.1982 odchod do důchodu), K. Balíková, Naďa Liebigerová, Anastázie Jarmarová, L.Hollmannová, J. Křenková, L. Doubková, Eliška Marková, J. Hartová, Eva Čapounová, Dana Sochorová, Marie Benešová, Miloslav Pekárek,

Eva Burianová, Ludmila Lukešová, Vladimír Pitour, Svatava Fintesová, Olga Kalíková (Lišková), Oldřich Drápal, Hedvika Václavková, Josef Šrámek, Eva Murová (od 6.10.1981 odchod na mateřskou dovolenou – místo ní nastupuje Jana Rojíková, která odchází na studijní dovolenou, za ní zastupuje B. Čírtková), Vítězslav Vítek, Jana Neumannová, Emílie Kovářová, Jarmila Čeledová, Jiřina Novotná, Jan Liška, Ladislav Fiala, Ludmila Svobodová, Marcela Bazalová, Bohumila Gračková.

 

 

Noví učitelé: Jiřina Novotná, Ludmila Svobodová, Dr. Eva Murová, Jan Liška (vzal si Kalíkovou – Liškovou), Ladislav Fiala, Marcela Bazalová, Jarmila Čeledová, Bohumila Gračková, Josef Šrámek.

 

Z mateřské dovolené přišla 25.1 Marie Mészová, ale 1.3. opět na mateřskou odešla. Zastupují důchodkyně Helena Waishauptová a vychovatelka Zdena Martinů.

Jarmila Vítková (přírodopis) – mateřská

 

Vychovatelé: Marta Vincourová, Jiřina Bixová, Karel Knill, Naděžda Míčková, Ludmila Zvěřinová, Věra Jägerová

Skupinová vedoucí: J. Muchová (Špačková)

 

Provozní pracovníci: Marta Durdová – sam. referentka

Správní zaměstnanci: J. Jelínek, A Jelínková, A Burdová, A. Molíková, J. Petříčková, K. Trojková, H. Juráčková, K. Zvěřinová

 

Kuchyně: L. Kapinusová (vedoucí), O. Bulínová, R. horáková, Š. Vybíralová, A. Sapíková, D. Stehlíková, Z. Veselá, A. Málková, J. Němcová,

L. Halečková, I. Fialová

 

Školní lékařka: MUDr. Karolína Puchnerová :žádné epidemie.

 

Předseda SRPŠ: Vladimír Michalcov 

 

Pracovní poměr rozvázala Jaroslava Krajzlová (Svobodová)

 

Na ZDŠ Praha – Líbezníce odešla Marie Skýpalová, do Šumné přeložena Marie Březinová.

 

Do důchodu odešli: Josef Martinů, Bohumila Čírtková a Stanislav Bartoš.

 

Pionýrská skupinová vedoucí: Jarmila Špačková – 27 oddílů navštěvuje 86,3% dětí školy, které vede 21 oddílových vedoucích a 29 instruktorů.

 

OŠI: Jan Keselica, Polická

 

Celkem 63 zaměstnanců – z toho 12 mužů, 51 žen-

                                                     10 učitelů, 26 učitelek, 5 vychovatelek a 1 vychovatel,

                                                       1 skup. vedoucí, 9 správních zaměstnanců, 11 kuchařek-

                                                     43 pedagogických pracovníků, 20 správních pracovníků

 

 

Celkem je na škole 27 tříd, tj. 812 dětí v budovách na Loucké 21, Loucká 25 a Dukelské 85.

Pro nedostatek místností byli žáci 9. tříd přeloženi na ZDŠ Václavské náměstí.

 

 

 • Školní obvod tvoří ulice: Antonína Zápotockého (později Harderwijská a dnes Holandská), Brněnská, Dukelská 21 -143, Hakenova, Jindřicha Hořejšího, Kotkova, Krapkova, Marušky Kudeříkové, Lípová, Loucká, Melkusova, Na bojišti, Na rejdišti, Na vinici, Nad splavem, Pavlovova, Pražákova, 25. února, V hlinkách a Sedlešovice.
 • V okolí školy probíhá výstavba sídliště Dukelská a třídní školy. Do nových bytů se stěhují noví nájemníci, stav dětí vzrostl na 832 dětí.
 • Na bývalém vinohradu na Loucké se staví první rodinné domy, roste obchodní středisko na Loucké. Velká rozloha staveniště. Zapálení skladu Pozemních staveb.
 • V září 1981 se musela vybudovat další třída na budově Dukelská 85 – již 7 tříd.
 • Instalace žaluzií na Dukelské 85, do kotelny nová bezhlučná čerpadla, zatemnění ve staré škole (J. Liška, R. Stanislav), zaveden rozhlas po drátě.
 • 27. 10. 1981 mírová manifestace proti výrobě neutronové bomby (prezident USA Donald Reagan). Autobus míru obsazen dětmi 16 zemí Evropy.
 • 1. místo Jarmily Dohnalové (8.C) v okr. kole matematické olympiády.
 • Učitel Jan Liška vyrobil školní pomůcku – nízkofrekvenční oscilátor a sledovač signálů – pomůcka oceněna diplomem odb. školství ONV.
 • Eliška Marková metodičkou 1. – 4. roč. pro školy Loucká, Dobšice, Oblekovice.
 • 9.-13. 10. Světový kongres žen v Praze
 • Prosinec – Státní rada Polské lidové republiky vyhlásila výjimečný stav
 • L. I. Brežněv se dožil 75 let.

 

Kroužky: Pitour (sportovní), Mácová (střelecký), Liška (technický), Matula (fotografický), Fiala (přírodopisný), Kovářová (Interklub), Čapounová (kolektivního přednesu)

 

Lyžařské výcviky : Motel Slatina, Belušské Slatiny – Povážská Bystrica

 

Výlety: 1.tř. Znojmo a okolí

             2.tř. Brno, zoo, hrad

             3.tř okolí Znojma

             4.tř ??

             5.tř. Lednice, Prostějov, Plumlov

             6.tř. Lednice, Prostějov, Plumlov, Praha

             7.tř. Beskydy, na kolech po okrese

             8.tř Jižní Čechy, Babiččino údolí

 

Průměr dětí na třídu 30,8 žáka !!! 7.C – 35 dětí

 

 

Povolání: z osmých tříd (52 chlapců a 44 dívek) přijato 25 žáků na střední školy z 28 hlásících se.

                 Z toho na gymnázia – 13 , SEŠ – 4, SPgŠ – 1, SPŠ – 4, SZŠ – 1, SZTŠ – 1, SVOŠ Martin – 1žák.

                 Do 9 třídy pokračovalo 18 žáků.

                 Do učebních oborů se hlásí 53 žáků (10 zemědělství, 9 stavebnictví , 6 dráhy,

                 2 textilní továrny, 0 hornictví).

 

 

 

Horní řada zleva: Jan Liška, Vladimír Pitour, Oldřich Drápal, Pavel Matula, Vítězslav Vítek, Ladislav Liška

Prostřední řada: Marie Benešová, Olga Lišková (roz. Kalíková), Emílie Kovářová (dnes Pechurová - již v důchodu), Ludmila Lukešová, Hedvika Václavková, Svatava Fintesová, Bohumila Gračková

Sedící: Helena Waishauptová, Dana Sochorová, František Sochor, Ludvík Gross, Eva Burianová, sekretářka Marta Durdová, ???